KogVet är sektionsföreningen som drivs och styrs av studenterna på det kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet. KogVet arbetar för att programmets studenter ska få en så högkvalitativ utbildning som möjligt och en på alla sätt givande studietid.

Vad är kognitionsvetenskap?

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde där forskare från så olika fält som filosofi, psykologi, neurovetenskap, datavetenskap, lingvistik och antropologi studerar det mänskliga tänkandets natur.

Wikipedia

Kognitionsvetenskap vid LiU

Som kognitionsvetare lär du dig metoder för att studera och forma tanke, minne och handling hos både människor och datorer. Utbildningen  gör dig också synnerligen skicklig på  att designa samspelet mellan människor och teknik.

Vid Linköpings universitet finns det både ett kandidatprogram och ett masterprogram i kognitionsvetenskap.

Klicka här för att se de senaste nyheterna för sektionen eller klicka dig runt i huvudmenyn för att läsa mer om vår sektion.