Vad är kognitionsvetenskap?

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde där forskare från så olika fält som filosofi, psykologi, neurovetenskap, datavetenskap, lingvistik och antropologi studerar det mänskliga tänkandets natur. – Wikipedia

Som kognitionsvetare lär du dig metoder för att studera och forma tanke, minne och handling hos både människor och datorer. Utbildningen  gör dig också synnerligen skicklig på  att designa samspelet mellan människor och teknik. Vid Linköpings universitet finns det både ett kandidatprogram och ett masterprogram i kognitionsvetenskap.

Läs mer om kandidat- och masterprogrammet här: