Med detta inlägg vill vi i styrelsen kalla in alla våra sektionsmedlemmar till vårmötet! Mötet kommer att äga rum måndagen den 22 april klockan 17.15 i KEY1 som ligger i KEY-huset. Anmälan och information till vårmötet har ni fått skickat till er på mejl och dagordningen kommer inom kort!