Sida 2 av 3

Dagordning för Höstmöte 10/12 2019

Här är dagordningen för höstmötet den 10 december 2019.

Dagordning

Extrainsatt möte 2 juni + skolavslutning

På senaste medlemsmötet röstade vi igenom att vi skulle ha ett extrainsatt medlemsmöte, där vi behöver välja in en ordförande och två ledamöter till valberedningen. För att vi ska hinna ha detta möte innan vi går på sommarlov, kommer detta att läggas på självaste skolavslutningen, alltså 2:a juni (länk till det eventet är här: https://www.facebook.com/events/400598670527894/). Mötet kommer bara att ta max 30 minuter och sedan blir det sommarlovsfirande där styrelsen bjuder på mat och annat göttigt! Tid för mötet är kl 15:30, men var vi kommer att vara anpassas efter vädret, så plats kommer att annonseras vid ett senare utskick!

Dagordning för medlemsmöte 2019-04-26

Här är dagordningen samt förslag på budget för nästkommande verksamhetsår!

Budgetförslag 19/20

Dagordning

Medlemsmöte 24 april, kl 17:30 i Key1

Hej på er!

Nu är det äntligen dags för det efterlängtade vårmötet som kommer att hållas den 24 april kl 17:30 i sal Key1. På detta möte kommer bland annat den nya styrelsen för 2019/2020 att väljas in och KogVetets årsredovisning presenteras.

Utöver detta kommer styrelsen även att lägga fram en proposition om att dela på alumni- och utrikesansvarigposten till två enskilda poster. Propositionen innefattar även att en utrikesgrupp sätts ihop alternativt att den blivande utrikesansvariga på egen hand får rekrytera personer till en utrikesgrupp.

Vi kommer även att ta upp propositionen som lades fram på förra medlemsmötet, där vi röstade igenom att ändra majoritetsbeslut vid omröstning från absolut till enkel majoritet. Detta förslag kommer att behöva röstas igenom ytterligare en gång för att stadgarna ska kunna ändras.

Vidare kommer styrelsen även lägga fram förslaget om att årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen 18/19 och KrogVet 18/19 bordläggs till nästa medlemsmöte. Detta eftersom redovisningarna behövts revideras ytterligare, vilket lett till att det inte funnits tid för revisorn att gå igenom dessa och kan därmed varken rekommendera eller avråda i frågan om ansvarsfrihet.

Om ni har några motioner ni vill framföra, ska dessa skickas till ordforande@kogvet.se senast 15 april. Märk mejlet med ”Motion”.

Dagordningen kommer att mejlas ut samt publiceras på hemsidan senast en läsvecka innan medlemsmötet äger rum.

TL;DR:
Vad: Medlemsmöte
Datum: Onsdag den 24 april
Tid: Kl 17:30
Plats: Key1

Dagordning för medlemsmöte 2019-01-31

Det extrainsatta medlemsmötet kommer att hållas den 31 januari kl 13:00 i NOBEL (BL32), och välkomnar alla medlemmar i KogVet. Nedan finns en länk till dagordningen samt stadgeändringar. 

Stadgar med ändringar

Nya stadgar

Dagordning 2019-01-31

 

 

Extrainsatt medlemsmöte 31/1-2019

Hej!

På det senaste höstmötet röstade ni igenom ett nytt namn till det nya Mästeriet, där Mästeriet också hade rätten att riva namnförslaget om de inte kände sig nöjda. Detta är något som de nu valt att göra. Därför kommer ett extrainsatt medlemsmöte sättas in torsdag den 31 januari kl 13:00 i sal NOBEL (BL32), för att rösta igenom ett nytt namn.

Mästeriet har själva kommit med tre förslag, vilka är: Kognitivet, Kognito och KrogMästeriet.

Alla medlemmar får självklart komma med egna idéer på namn (gamla som nya) och vill man skicka in sitt/sina förslag redan nu gör man det till ordforande@kogvet.se. Märk mejlet med ”Namnförslag”.

Eventuella motioner skickas till ordforande@kogvet.se senast den 22 januari. Märk mejlet med ”Motion”.

Utöver detta, har vi även ett förslag på stadgeändring som ska röstas igenom. Detta förslag, tillsammans med dagordningen, kommer att mejlas ut samt läggas upp på hemsidan en läsvecka innan medlemsmötet.

TL;DR:
Vad:                    Extrainsatt möte
Datum:             Torsdag den 31 januari
Tid & plats:     Kl 13:00, NOBEL (BL32)
Varför:              För att kunna ta demokratiska beslut, och för att din åsikt avgör
sektionens
 framtid.

 

Hoppas vi ses där!

 

Dagordning inför höstmötet 2018-12-06

Höstmötet kommer att hållas den 6 december i A1 och välkomnar alla medlemmar i KogVet. Motioner skickas till ordforande at kogvet.se senast den 29 november.  Nedan finns en länk till dagordningen.

Dagordning 2018-12-06

Dagordning och övriga dokument inför extrainsatt medlemsmöte 30/5

På medlemsmötet 15/5 röstade en övervägande majoritet för att byta fadderi och festeri mot mästeri, och att ersätta de tidigare stadgarna med de stadgar som finns bifogade nedan. Det krävs två på varandra följande medlemsmöten för att en stadgeändring ska gå igenom, och därför kallas alla medlemmar i KogVetsektionen härmed till ett andra extrainsatt medlemsmöten den 30de maj kl. 17:00 i Key1. Motioner skickas till ordforande@kogvet.se senast den 23e maj.


Dagordning Medlemsmöte 30/5

Stadgar med ändringar

Nya stadgar

Postförslag

Dagordning och övriga dokument inför extrainsatt medlemsmöte 15/5

Dagordning Medlemsmöte 15/5

Stadgar med ändringar

Nya stadgar

Postförslag

 

Extrainsatt medlemsmöte

På det senaste höstmötet röstade ni för att vi i styrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att se över sektionens uppbyggnad, och kolla på saker som om det vore bättre för oss att ha ett mästeri istället för festeri och fadderi. Arbetsgruppen har nu tagit fram ett förslag på både nya stadgar och hur ett mästeri skulle kunna se ut. Dessa förslag behöver diskuteras och eventuellt röstas igenom, och därför är det oerhört viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer på det extrainsatta medlemsmötet den 15e maj kl. 17:00 i Key1. Tänk på att gärna komma i tid så vi kan sätta igång 17:15. Tänk också på att det här mötet antagligen kommer ta kortare tid än de ordinarie mötena, då vi inte har några personval. Eventuella motioner skickas till ordforande@kogvet.se senast den 7e maj, och vi kommer maila ut förslaget på de nya stadgarna samt lägga upp dem på hemsidan en läsvecka innan mötet.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2022 KogVet

Tema av Anders NorenUpp ↑