Utbildningsutskottet är sektionens länk till programmet och verkar för att bibehålla och förbättra kvalitén på utbildningen. Som student ska man kunna ha möjlighet att vara med och påverka utbildningen man läser och detta förutsätts bland annat av en god löpande kontakt med programledningen.

I utskottet ingår utskottets ordförande, klassrepresentanter, kursvärderingsansvarig och kursvärderare. Utskottets ordförande, som är med i styrelsen, har till huvudsaklig uppgift är att samordna utskottets arbete. Ordföranden håller en löpande dialog med programledningen och representerar även sektionen på filosofiska fakultetens (StuFF) utbildningsbevakarmöten.