Programsida både kandidat och master

Kandidat – https://liu.se/utbildning/program/f7kko

Master – https://liu.se/utbildning/program/f7mks

Vad är kognitionsvetenskap? – https://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitionsvetenskap

För programmets studenter

Kandidat – https://www.student.liu.se/program/kognitionsvetenskap-180-hp/student?l=sv

Master – https://www.student.liu.se/program/kognitionsvetenskap-120-hp/student?l=sv

KVKL ( KognitionsVetenskaplig KursLitteratur) – https://www.facebook.com/groups/393921690661227/

Facebookgrupp för kognitionsvetare – https://www.facebook.com/groups/2469406496/

Schema – https://www.student.liu.se/studenttjanster/schema?l=en

Lokalbokninghttps://www.student.liu.se/studenttjanster/bokalokal?l=sv

KogVetet 

Webbsida – http://www.kogvetet.se/

Facebook – https://www.facebook.com/kogvetet/

KrogVet 

Webbsida – http://www.krogvet.se/

Facebook – https://www.facebook.com/Krogvet1819/

Sektionens Facebook – https://www.facebook.com/KogVet/

Utbytesstudenternas Instagram – https://www.instagram.com/kogvetbytisar/

Jedilab – https://www.iei.liu.se/nek/forskning/jedi-lab?l=sv

FIA – (Föreningen för Intelligenta Autonoma system) – http://fia.lysator.liu.se/

KVIT – http://www.kvit.kogvet.se/

KogVet soundtrack – https://open.spotify.com/user/mattiasarvola/playlist/7HmJyWFNhOO1u9en3EybkG

Stuff – http://www.stuff.liu.se/

Karta Campus Vallahttp://liu.se/karta/?l=sv