Att vara medlem i sektionen medför en del förmåner och subventioneringar, exempelvis lägre pris på evenemang anordnade av sektionen, såsom sittningar och KVIT. Medlemskap ger även möjlighet att söka spons till kognitionsvetenskapliga resor, men framförallt ger det möjligheten att påverka. Vid sektionsmöten har medlemmar rätt att både delta och rösta, samt kandidera till sektionens förtroendevalda poster.

I nuläget finns ingen explicit medlemsavgift för medlemskap i sektionen, utan detta ingår i avgiften för medlemskap i studentkåren StuFF.

Bli medlem här!

StuFF

KogVet samarbetar med Filosofiska fakultetens studentkår, StuFF. Kåren jobbar hårt för att se till studenters rättigheter och möjligheter — bland annat har deras arbete resulterat i mikrovågsugnarna i B-huset, anonymitet vid tentamensskrivning och kårmedlemsrabatter vid kravaller, spex och på studentpuben [hg].