KodVet är en webgrupp som är ett utskott till sektionen. Utskottet består av studenter från det kognitionsvetenskapliga programmet som arbetar med digitala lösningar som förenklar och förbättrar sektionsarbetet. KodVet har bland annat tagit fram Nappn som används för schemat under KogVets Nolle-P  och Kognitvote vilket är ett röstningssystem som används för olika typer av röstningar både inom och utanför sektionen. Utskottet är öppet för alla studenter på det kognitionsvetenskapliga programmet, nybörjare såväl som erfarna kodare. Utskottet håller även i föreläsningar i webutveckling och kommer till hösten bland annat anordna tillfällen där studenter har möjlighet att utveckla sina kunskaper i  programmeringsspråket Python.

För mer information och kontakt med KodVet, klicka här.