KodVet är ett webbutskott till sektionen med studenter från det kognitionsvetenskapliga programmet som arbetar med digitala lösningar som förenklar och förbättrar sektionsarbetet. KodVet har bland annat tagit fram Nappn som används för schemat under KogVets Nolle-P  och Kognitvote vilket är ett röstningssystem som används för olika typer av röstningar både inom och utanför sektionen. Gruppen är öppen för alla studenter på det kognitionsvetenskapliga programmet, nybörjare såväl som erfarna kodare. Gruppen håller även i föreläsningar i webutveckling och kommer under terminerna att bland annat anordna tillfällen där studenter har möjlighet att utveckla sina kunskaper i  programmeringsspråket Python.

För mer information och kontakt med KodVet, klicka här.