För information riktad till studenter från programmets håll bör man som student vända sig till programsidorna som uppdateras kontinuerligt.

Kandidatprogrammet

Masterprogrammet