Ordförande: Maja Wennstig
Kontakt: ordforande@kogvet.se

Kassör: Angelica Hernandez
Kontakt: kassor@kogvet.se

Informatör: Wilma Tengfors
Kontakt: informator@kogvet.se

Arbetsmiljöombud: Julia Grentzelius
Kontakt: amo@kogvet.se

Marknads- och näringslivsansvarig –
MANA: Katarina Muts
Kontakt: mana@kogvet.se

Miljö-, ytor-, och styrelseseventansvarig –
MYSA: Lisa Bernheim
Kontakt: mysa@kogvet.se

Utbildningsbevakare: Emma Willyams
Kontakt: utbildning@kogvet.se

Mästerichef: Saga Elfstadius
Kontakt: chef@kognitivet.se