Ordförande: Lina Sandin
Kontakt: ordforande@kogvet.se

Kassör: Emma Landelius
Kontakt: kassor@kogvet.se

Informatör: Nathalie Wahlner
Kontakt: informator@kogvet.se

Arbetsmiljöombud: Ida Allander
Kontakt: amo@kogvet.se

Marknads- och näringslivsansvarig –
MANA: Thea Tonneman
Kontakt: mana@kogvet.se

Miljö-, ytor-, och sektionseventansvarig –
MYSA: Nathalie Enkvist
Kontakt: mysa@kogvet.se

Utbildningsbevakare: Freja Turén
Kontakt: utbildning@kogvet.se

Mästerichef: Sofia Gerhardsson
Kontakt: chef@kognitivet.se