Ordförande: Hanna Hugosson
Kontakt: ordforande@kogvet.se

Kassör: Emilia Sörengård
Kontakt: kassor@kogvet.se

Informatör: Axelia Nilsson
Kontakt: informator@kogvet.se

Arbetsmiljöombud: Anna Westberg
Kontakt: amo@kogvet.se

Marknads- och näringslivsansvarig –
MANA: Alex Eklöw
Kontakt: mana@kogvet.se

Miljö-, ytor-, och styrelseseventansvarig –
MYSA: Adam Hadad Brunell
Kontakt: mysa@kogvet.se

Utbildningsbevakare: Philip Lindblad
Kontakt: utbildning@kogvet.se

Mästerichef: Lisa Ahle
Kontakt: chef@kognitivet.se