Här är dagordningen för höstmötet den 10 december 2019.

Dagordning