Visst vill du vara med och bestämma vilka som ska sitta i styrelsen, festeriet och fadderiet, kontrollera så att styrelsen sköter sitt jobb och kunna påverka i vilken riktning din sektion ska gå! Års- och vårmötet är, i kraft av sektionens högsta beslutande organ, rätt forum för dessa frågor.

Det är bara ordinarie sektionsmedlemmar som har rösträtt på sektionsmötena. För närvarande har över hälften av KogVets studenter insett värdet i att vara medlem och ungefär sextio procent av dessa är dessutom aktiva på ett eller annat sätt i sektionens arbete.

Den som ännu inte är medlem i sektionen kommer givetvis kunna betala medlemsavgiften innan års-/vårmötet och får då som fullvärdig medlem deltaga och rösta på mötet. Se dock till att vara i god tid innan mötets början, om du vill lösa problem med medlemskap!

OBS! Du som är stödmedlem har inte rösträtt på mötet. Om du är medlem, men har tagit studieuppehåll eller om du har slutat studera på programmet fast du fortfarande är medlem, ska du meddela kassören om detta så du kan föras över som stödmedlem.

Information om medlemskap finns här.

Motioner

Inför höstmötet har sektionens medlemmar möjlighet att lämna in motioner som ska avhandlas på mötet. Det kan röra något inom sektionen som ni vill förändra, en stadgeändring eller något annat.

Enligt sektionens stadgar ska en motion ha inkommit till styrelsen 7 läsdagar före mötet. Det enklaste är om du skickar din motion till styrelsens egen e-mailadress: styrelsen [at] kogvet [dot] se.

Hur skriver man då en motion? Se följande fiktiva och numera klassiska motionsexempel:

Bakgrund
På senare tid har det varit väldigt mycket is, snö och slask. Jag tycker att KogVet-sektionen borde ta sitt ansvar och ta ett allvarligt samtal med Kung Bore. Vi har haft vinter för länge, nu är det dags att våren kommer.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag därför att KogVet-styrelsen ska uppsöka Kung Bores residens och ansöka om audiens hos honom, för att diskutera frågan:
– att §1 (Syfte) i sektionens stadgar ska utökas med följande punkt: Föreningens syfte är att: i görligaste mån motverka vinterns härjningar, för medlemmarnas bästa.

Det väsentliga i exemplet ovan är inte dess innehåll, utan snarare skrivsättet. Ge en kort förklaring till varför du vill förändra något och skriv sedan i punktform vad du yrkar på. Motioner blir mycket enklare att behandla när de är skrivna i att-form. Så skriv motioner, kom till mötet och forma KogVet till den sektionsförening du vill att den ska vara!