Höstmötet kommer att hållas den 6 december i A1 och välkomnar alla medlemmar i KogVet. Motioner skickas till ordforande at kogvet.se senast den 29 november.  Nedan finns en länk till dagordningen.

Dagordning 2018-12-06