Alla medlemmar i KogVet har tillgång till vårt sektionsrum i Kårallen. Rummet delas med PULS, och samtliga medlemmar i de båda sektionerna är välkomna att vistas i rummet. Som sektionsaktiv finns även möjligheten att boka rummet för sektionsaktiviteter. Det råder förbud att vistas i sektionsrummet under kravall och alkohol får under inga omständigheter finnas eller förtäras i sektionsrummet.

Bokning

För att boka sektionsrummet mejlar ni mysa@kogvet.se.

Sektionsrummet får endast bokas av sektionsaktiva och får vid bokningstillfället endast användas för sektionsaktiviteter. Om du planerar att besöka rummet utan att boka ska du först kolla upp så att det inte är bokat.

Sektionsrummet kan bokas vardagar mellan 08:00 – 17:00, med undantag för lunchen (12:00 – 13:15) då rummet är öppet för samtliga medlemmar.

Vid bokning gäller akademisk kvart. Bokningen anses vara förbrukad om man inte dyker upp en kvart efter man bokat.

Allmänna ordningsregler

  • Alkohol får under inga omständigheter finnas eller inmundigas i sektionsrummet, bryts denna regel kan personen som nyttjar alkohol i sektionsrummet bli skyldig att betala böter. Denna ligger i dagsläget på ca 5 000 kr. Kårallen kan bli av med sitt alkoholtillstånd och PULS ock KogVet kan bli av med sektionsrummet.
  • Mat, fika och annat skräp plockas undan och slängs i baljan. Skulle mat eller dryck spillas så torkas detta självklart upp direkt.
  • Soffor, bord och stolar ställs tillbaka på rätt plats efter eventuell ommöblering.
  • Stäng öppna fönster innan man lämnar rummet.
  • Papper, tidningar och dylikt tas med efter vistelse i sektionsrummet.
  • Kvarglömda eller efterlämnade saker slängs vid veckostädning.
  • PULS och KogVet har varsin vägg i sektionsrummet på vilken det får hängas upp saker. Respektive styrelse godkänner vad som får hängas upp.

Vid frågor angående sektionsrummet kontakta vice ordförande.