2024

Vårmöte 2024

Dagordning för vårmöte 2024

2023

Höstmöte 2023

Dagordning för höstmöte 2023

Vårmöte 2023

Dagordning för vårmöte 2023

2022

Höstmöte 2022

Dagordning för höstmöte 2022

Vårmöte 2022

Dagordning för vårmöte 2022

2021

Höstmöte 2021

Dagordning för höstmötet 2021

Vårmöte 2021

Dagordning för vårmötet 2021

2020

Höstmöte 2020-12-10
Dagordning för Höstmötet 2020
Vårmöte 2020-05-12

2019
Höstmöte 2019-12-10

Extrainsatt medlemsmöte 2019-01-31

2018
Höstmöte 2018-12-06

Extrainsatt medlemsmöte 2018-05-30

Extrainsatt medlemsmöte 2018-05-15

Vårmöte 2018-03-05

2017
Vårmöte 2017-03-06

Extra medlemsmöte 2017-02-06

2016
Årsmöte 2016-11-08