Styrelsen ansvarar för det löpande sektionsarbetet och består av förtroendevalda ledamöter, utsedda av sektionens medlemmar på årsmötet. Styrelsen ansvarar även för att medlemmarna informeras om sektionens arbete, arrangemang och annat som kan vara av intresse för medlemmarna.

Protokoll från styrelsemöten ligger här.

Om du vill kontakta någon ur styrelsen hittar du den informationen under kontakt.