Vårmötet börjar närma sig och mötets dagordning är nu klar! Mötet äger rum i C2 den 12 april. Dörrarna kommer att öppnas kl 17.15 och mötet startar kl 17.30, se till att vara där i god tid. Dagordningen för mötet går att finna under Om sektionen –>Dokument –> Protokoll/dagordningar.

Hoppas vi ses där!