Marknadsföringsutskottet (MAFU) agerar för att presentera utbildningen gentemot företag och näringsliv, men också marknadsföra oss mot andra universitetsstuderande, gymnasieelever och andra som kan tänkas söka eller vara intresserade av vår utbildning. Arbetet innefattar bl.a. att förse styrelsen med tröjor, ta in beställningar och beställa kogvet-väskor och vara med och anordna KVIA Kognitionsvetare i Arbetslivet.

Aluminansvarig

Alumniansvarig ligger under marknadsföringsutskottet och har till uppgift att arbeta med alumniverksamheten. Det innebär att upprätthålla och förbättra kontakten mellan sektionen och kognitionsvetare i arbetslivet. Detta görs bland annat genom att anordna KVIA Kognitionsvetare i Arbetslivet, där gamla kognitionsvetare kommer och berättar vad de arbetar med.