På det senaste höstmötet röstade ni för att vi i styrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att se över sektionens uppbyggnad, och kolla på saker som om det vore bättre för oss att ha ett mästeri istället för festeri och fadderi. Arbetsgruppen har nu tagit fram ett förslag på både nya stadgar och hur ett mästeri skulle kunna se ut. Dessa förslag behöver diskuteras och eventuellt röstas igenom, och därför är det oerhört viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer på det extrainsatta medlemsmötet den 15e maj kl. 17:00 i Key1. Tänk på att gärna komma i tid så vi kan sätta igång 17:15. Tänk också på att det här mötet antagligen kommer ta kortare tid än de ordinarie mötena, då vi inte har några personval. Eventuella motioner skickas till ordforande@kogvet.se senast den 7e maj, och vi kommer maila ut förslaget på de nya stadgarna samt lägga upp dem på hemsidan en läsvecka innan mötet.