KVIT är en kognitionsvetenskaplig konferens som anordnas varje år av studenter på det kognitionsvetenskapliga programmet vid LiU. Målet med KVIT är att främja samarbeten mellan studenter, forskare och företag från Sverige och Europa med inriktning på kognitionsvetenskap. KVIT är öppet för alla med ett intresse för kognitionsvetenskap. Kognitionsvetenskapens tvärvetenskapliga natur innebär att det finns en stor bredd på föreläsare och ämnen.

KVIT anordnas under två dagar och innefattar föreläsningar, paneldiskussioner, workshops och sittning och är preliminärt planerad till december 2020. Mer information finns på hemsidan för KVIT.