Ordförande: Anna Westerlund
Kontakt: ordforande@kogvet.se

Kassör: Isabella Åkertjärn
Kontakt: kassor@kogvet.se

Informatör: Tova Linder Nordberg
Kontakt: informator@kogvet.se

Arbetsmiljöombud: Klara Bergsten
Kontakt: amo@kogvet.se

Marknads- och näringslivsansvarig –
MANA: Jesper Eriksson
Kontakt: mana@kogvet.se

Miljö-, ytor-, och sektionseventansvarig –
MYSA: Leia Lanneskog
Kontakt: mysa@kogvet.se

Utbildningsbevakare: Ewa Bingefors Wahlqvist
Kontakt: utbildning@kogvet.se

Mästerichef: Lisa Linder
Kontakt: chef@kognitivet.se