På senaste medlemsmötet röstade vi igenom att vi skulle ha ett extrainsatt medlemsmöte, där vi behöver välja in en ordförande och två ledamöter till valberedningen. För att vi ska hinna ha detta möte innan vi går på sommarlov, kommer detta att läggas på självaste skolavslutningen, alltså 2:a juni (länk till det eventet är här: https://www.facebook.com/events/400598670527894/). Mötet kommer bara att ta max 30 minuter och sedan blir det sommarlovsfirande där styrelsen bjuder på mat och annat göttigt! Tid för mötet är kl 15:30, men var vi kommer att vara anpassas efter vädret, så plats kommer att annonseras vid ett senare utskick!