Månad: april 2019

Dagordning för medlemsmöte 2019-04-26

Här är dagordningen samt förslag på budget för nästkommande verksamhetsår!

Budgetförslag 19/20

Dagordning

Medlemsmöte 24 april, kl 17:30 i Key1

Hej på er!

Nu är det äntligen dags för det efterlängtade vårmötet som kommer att hållas den 24 april kl 17:30 i sal Key1. På detta möte kommer bland annat den nya styrelsen för 2019/2020 att väljas in och KogVetets årsredovisning presenteras.

Utöver detta kommer styrelsen även att lägga fram en proposition om att dela på alumni- och utrikesansvarigposten till två enskilda poster. Propositionen innefattar även att en utrikesgrupp sätts ihop alternativt att den blivande utrikesansvariga på egen hand får rekrytera personer till en utrikesgrupp.

Vi kommer även att ta upp propositionen som lades fram på förra medlemsmötet, där vi röstade igenom att ändra majoritetsbeslut vid omröstning från absolut till enkel majoritet. Detta förslag kommer att behöva röstas igenom ytterligare en gång för att stadgarna ska kunna ändras.

Vidare kommer styrelsen även lägga fram förslaget om att årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen 18/19 och KrogVet 18/19 bordläggs till nästa medlemsmöte. Detta eftersom redovisningarna behövts revideras ytterligare, vilket lett till att det inte funnits tid för revisorn att gå igenom dessa och kan därmed varken rekommendera eller avråda i frågan om ansvarsfrihet.

Om ni har några motioner ni vill framföra, ska dessa skickas till ordforande@kogvet.se senast 15 april. Märk mejlet med ”Motion”.

Dagordningen kommer att mejlas ut samt publiceras på hemsidan senast en läsvecka innan medlemsmötet äger rum.

TL;DR:
Vad: Medlemsmöte
Datum: Onsdag den 24 april
Tid: Kl 17:30
Plats: Key1

© 2024 KogVet

Tema av Anders NorenUpp ↑