KogVet är sektionsföreningen som drivs och styrs av studenterna på det kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet. KogVet arbetar för att programmets studenter ska få en så högkvalitativ utbildning som möjligt och en på alla sätt givande studietid.

KogVet består utav:

Styrelsen

Mästeri – Kognitivet

Alumniutskott

Ubildingsutskott

KVIT-utskott

Sektionens medlemmar

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka här.