Höstmötet börjar närma sig och mötets dagordning är nu klar. Mötet äger rum i KEY1 den 28 november. Dörrarna kommer att öppnas klockan 17.30 och mötet startar klockan 17.45, se till att vara där i god tid.

Dagordningen för mötet går att finna under Om sektionen –>Dokument –> Protokoll/dagordningar.

Hoppas vi ses där!<3