Med detta inlägg vill vi i styrelsen kalla in alla KogVet-sektionsmedlemmar till Höstmöte! Mötet kommer att äga rum tisdagen den 28 november i KEY1 klockan 17.30. Anmälan till höstmötet har skickats ut på mejl och dagordningen kommer inom kort!