Kategori: Okategoriserade (sida 2 av 4)

Tips om boende för nya studenter

Hej alla nyantagna studenter och stort grattis till antagningen för det Kognitionsvetenskapliga programmet! Inom en snar framtid kommer du få mer information om din start på programmet gällande mottagningsperiod och kursstart, men vi vill redan nu komma med några tips för dig som letar boende.

Koggidoren

Koggidoren är en korridor för Kogvetare och förvaltas av Studentbostäder och är beläget i området Ryd. Just nu har vi ett flertal rum lediga i Koggidoren och om du är intresserad av att ansöka om ett rum eller intresserad av mer information kan du kontakta MYSA i styrelsen (Miljö-, Ytor-, och Sektionseventansvarig) på mailadressen mysa@kogvet.se.

Studentbostäder

Studentbostäder förvaltar omkring 4 200 studentbostäder i områdena Ryd, Gottfridsberg, Lambohov, Valla och T1. Här kan du registrera dig och samla köpoäng till ett boende. 

Studentbostäders hemsida

Lägenheter till uthyrning

Utöver dessa boendetips ovan finns det även två stycken lägenheter som hyrs ut av två stycken studenter från masterprogrammet i Kognitionsvetenskap. Dessa ligger belägna i Ryd och hyrs ut under höstterminen vilket är perfekt för dig som ännu inte hittat boende. Kort info om dessa nämns nedan.

Stadgarna är uppdaterade

Stadgarna är nu uppdaterade och publicerade under Dokument –> Styrdokument med de punkter som sektionsmedlemmarna röstat igenom på föregående möten (2021-04-25).

Ändringarna är enligt nedan.

  • Berörd punkt i stadgarna är § 10.2 och uppdateringen gällde att stadgetolkare får vara medlem i sektionen
  • Ny punkt i stadgarna är § 7.4 och gällde att KodVet nu är ett utskott till sektionen
  • Ny punkt är § 12 Övriga bestämmelser och mer specifikt § 12.1 som gällde att styrelsemedlemmar har förtur till platserna på Nijimegen resan

Dagordning för vårmötet 2021 publicerad

Vårmötet hålls onsdagen den 28 april klockan 17:15 och då kommer ny styrelse och andra förtroende valda poster att väljas in. Information om detta har medlemmarna fått på studentmailen. Dagordningen är nu publicerad och finns under Dokument.

Propositioner

Styrelsen presenterar sina propositioner till höstmötet.

Stadgeändring om max fem ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslår en stadgeändring för att tydliggöra stadgarna kring hur många ledamöter som valberedningen ska bestå av. Ändringen är till för att underlätta för kommande år ifall antal sökande till dessa poster ökar.

Dagordning för Höstmöte 2020 publicerad

Nu är dagordningen för Höstmötet 2020 publicerad på hemsidan under Dokument. Höstmötet äger rum den 10 december 2020 klockan 17:15.

Propositioner

Styrelsen presenterar sina propositioner till höstmötet.

KodVet som utskott till sektionen

Styrelsen föreslår att KodVet ska bli ett utskott till sektionen. Vi anser att KodVet är väl knutet till sektionen sedan tidigare och med detta förslag skulle sektionens samarbete med KodVet att underlättas.

Förtur för styrelsemedlemmar till Nijmegenresan. Styrelsen får som mest förtur till 50% av tillgängliga platser på resan.

Ovanstående punkt röstades igenom på föregående medlemsmöte.

Stadgetolkare får vara medlem i sektionen.

Ovanstående punkt röstades igenom på föregående medlemsmöte.

Dags att fixa LIU-kort, ZOOM & TEAMS

Hej alla nya!

Här kommer länkar till LIU:s hemsida med instruktioner för hur man fixar LIU-ID, Zoom och Teams. För distansundervisning används både Zoom och Teams.

Klicka här för LIU-ID + LIU-KORT

Klicka här för ZOOM

Klicka här för Teams

//Överfaddrar KogVet

Dagordning för Vårmöte 12/5 2020

Här är dagordningen för vårmötet den 12 maj 2020.

Dagordning

Vårmöte 12/5

Hej på er!

Snart är det äntligen dags för det efterlängtade vårmötet som kommer att hållas tisdag den 12 maj kl 17:15 på Zoom. På detta möte kommer bland annat den nya styrelsen för 2020/2021 att väljas in.

Då vi befinner oss i karantänstider kommer inte mötet att kunna genomföras med fysiskt deltagande utan det kommer ske över Zoom. Mer instruktioner om hur detta kommer gå till kommer att komma.

Om ni har några motioner ni vill framföra, ska dessa skickas till ordforande@kogvet.se. Märk mejlet med ”Motion”.

Dagordningen kommer att mejlas ut samt publiceras på hemsidan senast en vecka innan medlemsmötet äger rum.

Här är länk till evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/646637509458451/ 
TL;DR:

Vad:                    Medlemsmöte
Datum:               Tisdag den 12 maj
Tid:                     Kl 17:15
Plats:                  Zoom

Dagordning för Höstmöte 10/12 2019

Här är dagordningen för höstmötet den 10 december 2019.

Dagordning

Extrainsatt möte 2 juni + skolavslutning

På senaste medlemsmötet röstade vi igenom att vi skulle ha ett extrainsatt medlemsmöte, där vi behöver välja in en ordförande och två ledamöter till valberedningen. För att vi ska hinna ha detta möte innan vi går på sommarlov, kommer detta att läggas på självaste skolavslutningen, alltså 2:a juni (länk till det eventet är här: https://www.facebook.com/events/400598670527894/). Mötet kommer bara att ta max 30 minuter och sedan blir det sommarlovsfirande där styrelsen bjuder på mat och annat göttigt! Tid för mötet är kl 15:30, men var vi kommer att vara anpassas efter vädret, så plats kommer att annonseras vid ett senare utskick!

Dagordning för medlemsmöte 2019-04-26

Här är dagordningen samt förslag på budget för nästkommande verksamhetsår!

Budgetförslag 19/20

Dagordning

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2023 KogVet

Tema av Anders NorenUpp ↑