Sponsrat inlägg: Gör en betydelsefull och viktig insats – bli läxhjälpare vid sidan av dina egna studier. Läxhjälp Allakando söker nu efter studenter som vill ha en sysselsättning bredvid studierna i höst, där du själv bestämmer hur mycket du vill hjälpa till inom läxhjälp (länk).

Du behövs som studiecoach

Det är mycket man vill hinna med under sin studietid. Studierna kommer först, men man vill såklart ha ett rikt och roligt studentliv och träffa sina kompisar.. . Samtidigt vill man som student ha en meriterande sysselsättning för att stärka sina förmågor så att man relativt snabbt kan komma in på arbetsmarknaden efter sin examen.

Det kan vara svårt och kännas klurigt att hitta en sysselsättning som är intressant, anpassningsbar till studierna och som ger en goda meriter för framtiden. Men Allakando erbjuder en sådan möjlighet. Inför höstterminen är det en stor efterfrågan på Allakandos tjänster inom studiehjälp och därför gör de stora ansträngningar för att bemanna upp sitt team av läxhjälpare. Du har möjligheten att bli en del av det teamet och undervisa en eller flera elever som behöver hjälp i olika ämnen – vilket är en stor möjlighet att bidra till en annan elevs kunskapsutveckling.


Allakando – läxhjälp för alla årskurser

Allakandos verksamhet utgår ifrån en ambition att erbjuda läxhjälp till elever i alla skolformer. Det vill säga erbjuder läxhjälp till elever som går i grundskolan, studerar i gymnasiet eller på universitets- eller högskolenivå. Grundidén är att elever som behöver hjälp med sitt skolarbete ska få undervisning av en läxhjälpare från Allakando som själv har erfarenhet av den aktuella kursen. Privatläraren ska alltid ha djupa ämneskunskaper i ämnet han eller hon undervisar i. Detta för att kunna ha möjligheten att beskriva och förklara centrala begrepp och modeller som krävs för att eleven ska kunna förbättra sina resultat. Ett annat företag som erbjuder läxhjälp är systerorganisationen SmartStudies som är särskilt inriktade på mattehjälp och studieteknik. SmartStudies erbjuder dock mer än bara mattehjälp; läxhjälp SmartStudies är också ett bra alternativ.


Läxhjälp – lärarna utbildas i pedagogik

Privatundervisning handlar mycket om repetition, men också om att läraren på ett metodiskt och noggrant sätt ska förklara innehållet i kursen eller ämnet. Därför satsar Allakando stort på ett gediget utbildningskoncept med internutbildningar om såväl teorin i i organisationens pedagogiska modell till mer konkreta lektionstips. Detta för att man som studiecoach i sin tur ska kunna få sin elev att utvecklas och nå sina målsättningar. Det ger resultat – 9 av 10 av Allakandos elever förbättrar sina betyg.


Dina kunskaper är värdefulla inom läxhjälp

Allakando söker framförallt studenter som vill åta sig uppdrag inom läxhjälp för deras räkning. Studenter har den stora fördelen att de nyligen läst de kurser eller ämnen som de kan tänkas stöta på inom läxhjälpen. Som privatlärare på Allakando bestämmer du själv hur mycket och när du vill jobba – det är mycket flexibelt. Mer info om hur det är att vara privatlärare hos Allakando här.


Om Allakando

Allakando startades upp av Fredrik Fridlund år 2007, och har sedan dess växt till att bli en av de största läxhjälpsföretagen i Sverige.Organisationen har privatlärare över hela Sverige, men är för tillfället störst i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Men givetvis har allakando även en underavdelning för läxhjälp i Linköping.