Författare: Informatör (sida 2 av 3)

Dagordning för vårmötet 2021 publicerad

Vårmötet hålls onsdagen den 28 april klockan 17:15 och då kommer ny styrelse och andra förtroende valda poster att väljas in. Information om detta har medlemmarna fått på studentmailen. Dagordningen är nu publicerad och finns under Dokument.

Propositioner

Styrelsen presenterar sina propositioner till höstmötet.

Stadgeändring om max fem ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslår en stadgeändring för att tydliggöra stadgarna kring hur många ledamöter som valberedningen ska bestå av. Ändringen är till för att underlätta för kommande år ifall antal sökande till dessa poster ökar.

Dagordning för Höstmöte 2020 publicerad

Nu är dagordningen för Höstmötet 2020 publicerad på hemsidan under Dokument. Höstmötet äger rum den 10 december 2020 klockan 17:15.

Propositioner

Styrelsen presenterar sina propositioner till höstmötet.

KodVet som utskott till sektionen

Styrelsen föreslår att KodVet ska bli ett utskott till sektionen. Vi anser att KodVet är väl knutet till sektionen sedan tidigare och med detta förslag skulle sektionens samarbete med KodVet att underlättas.

Förtur för styrelsemedlemmar till Nijmegenresan. Styrelsen får som mest förtur till 50% av tillgängliga platser på resan.

Ovanstående punkt röstades igenom på föregående medlemsmöte.

Stadgetolkare får vara medlem i sektionen.

Ovanstående punkt röstades igenom på föregående medlemsmöte.

Dags att fixa LIU-kort, ZOOM & TEAMS

Hej alla nya!

Här kommer länkar till LIU:s hemsida med instruktioner för hur man fixar LIU-ID, Zoom och Teams. För distansundervisning används både Zoom och Teams.

Klicka här för LIU-ID + LIU-KORT

Klicka här för ZOOM

Klicka här för Teams

//Överfaddrar KogVet

Nyantagna studenter 2020

Grattis till dig som precis blivit antagen till kandidatprogrammet Kognitionsvetenskap på LIU!

Vi från Styrelsen för den kognitionsvetenskapliga sektionen KogVet 20/21 vill hälsa dig välkommen och hoppas verkligen du ska trivas, lika bra som vi gör. Du har säkert samlat på dig en massa funderingar och frågor inför universitetsstarten. Några utav dem kan säkert vara dessa.  Hur hanterar universitet Corona till hösten? Hur kommer mottagningsperioden gå till? Hur får jag boende? Var köper jag kurslitteratur? Oroa dig inte! Du är inte ensam. Vi har samlat all information du behöver här och mer om vad som kommer hända framöver.

Fortsätt läsa

Dagordning för Vårmöte 12/5 2020

Här är dagordningen för vårmötet den 12 maj 2020.

Dagordning

Vårmöte 12/5

Hej på er!

Snart är det äntligen dags för det efterlängtade vårmötet som kommer att hållas tisdag den 12 maj kl 17:15 på Zoom. På detta möte kommer bland annat den nya styrelsen för 2020/2021 att väljas in.

Då vi befinner oss i karantänstider kommer inte mötet att kunna genomföras med fysiskt deltagande utan det kommer ske över Zoom. Mer instruktioner om hur detta kommer gå till kommer att komma.

Om ni har några motioner ni vill framföra, ska dessa skickas till ordforande@kogvet.se. Märk mejlet med ”Motion”.

Dagordningen kommer att mejlas ut samt publiceras på hemsidan senast en vecka innan medlemsmötet äger rum.

Här är länk till evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/646637509458451/ 
TL;DR:

Vad:                    Medlemsmöte
Datum:               Tisdag den 12 maj
Tid:                     Kl 17:15
Plats:                  Zoom

Dagordning för Höstmöte 10/12 2019

Här är dagordningen för höstmötet den 10 december 2019.

Dagordning

Extrainsatt möte 2 juni + skolavslutning

På senaste medlemsmötet röstade vi igenom att vi skulle ha ett extrainsatt medlemsmöte, där vi behöver välja in en ordförande och två ledamöter till valberedningen. För att vi ska hinna ha detta möte innan vi går på sommarlov, kommer detta att läggas på självaste skolavslutningen, alltså 2:a juni (länk till det eventet är här: https://www.facebook.com/events/400598670527894/). Mötet kommer bara att ta max 30 minuter och sedan blir det sommarlovsfirande där styrelsen bjuder på mat och annat göttigt! Tid för mötet är kl 15:30, men var vi kommer att vara anpassas efter vädret, så plats kommer att annonseras vid ett senare utskick!

Dagordning för medlemsmöte 2019-04-26

Här är dagordningen samt förslag på budget för nästkommande verksamhetsår!

Budgetförslag 19/20

Dagordning

Medlemsmöte 24 april, kl 17:30 i Key1

Hej på er!

Nu är det äntligen dags för det efterlängtade vårmötet som kommer att hållas den 24 april kl 17:30 i sal Key1. På detta möte kommer bland annat den nya styrelsen för 2019/2020 att väljas in och KogVetets årsredovisning presenteras.

Utöver detta kommer styrelsen även att lägga fram en proposition om att dela på alumni- och utrikesansvarigposten till två enskilda poster. Propositionen innefattar även att en utrikesgrupp sätts ihop alternativt att den blivande utrikesansvariga på egen hand får rekrytera personer till en utrikesgrupp.

Vi kommer även att ta upp propositionen som lades fram på förra medlemsmötet, där vi röstade igenom att ändra majoritetsbeslut vid omröstning från absolut till enkel majoritet. Detta förslag kommer att behöva röstas igenom ytterligare en gång för att stadgarna ska kunna ändras.

Vidare kommer styrelsen även lägga fram förslaget om att årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen 18/19 och KrogVet 18/19 bordläggs till nästa medlemsmöte. Detta eftersom redovisningarna behövts revideras ytterligare, vilket lett till att det inte funnits tid för revisorn att gå igenom dessa och kan därmed varken rekommendera eller avråda i frågan om ansvarsfrihet.

Om ni har några motioner ni vill framföra, ska dessa skickas till ordforande@kogvet.se senast 15 april. Märk mejlet med ”Motion”.

Dagordningen kommer att mejlas ut samt publiceras på hemsidan senast en läsvecka innan medlemsmötet äger rum.

TL;DR:
Vad: Medlemsmöte
Datum: Onsdag den 24 april
Tid: Kl 17:30
Plats: Key1

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2023 KogVet

Tema av Anders NorenUpp ↑