Det extrainsatta medlemsmötet kommer att hållas den 31 januari kl 13:00 i NOBEL (BL32), och välkomnar alla medlemmar i KogVet. Nedan finns en länk till dagordningen samt stadgeändringar. 

Stadgar med ändringar

Nya stadgar

Dagordning 2019-01-31