Tisdagen den 14/11 klockan 17.15 kommer KogVets årsmöte 2017 att äga rum. Mötet kommer äga rum i Key 1, Key-huset. Under mötet kommer det att tillsättas styrelse- och utkskottsposter för verksamhetsåret 2018. Dagordning samt övriga dokument av relevans till årsmötet finns bifogade nedan.

Dagordning

Förslag till arbetsordning för 2018

Förslag till verksamhetsplan för 2018

Budgetförslag för 2018