Kognitionsvetenskapliga programmets studiesociala utskott, eller festeri, heter KrogVet. Detta utskott består av åtta studenter som jobbar för att stärka sammanhållningen inom sektionen genom att anordna sittningar, fester och andra roliga aktiviteter under hela året. En viktig del av festeriets verksamhet är även att gyckla för andra sektioner och därigenom stärka banden mellan program och göra reklam för KogVet. KrogVet hjälper därutöver sektionens fadderi, KogVetet, med att arbeta under Nolle-P (Nolleperioden). Det största projektet för KrogVet är dock CK — CollegeKravallen. Denna fest med amerikanskt college-tema anordnas under hösten i samarbete med PsyKO (Psykologernas festeri) och riktar sig till studenter på hela universitetet. Under verksamhetsåret 17/18 utökades CK med en ny fest på Kårhuset Kollektivet – FörFesten.

För mer information om KrogVet kan du besöka deras hemsida, eller kontakta någon av medlemmarna.