KogVetet är det kognitionsvetenskapliga programmets fadderi. Detta utskott består av åtta studenter som ansvarar för mottagningen av nya studenter. Tillsammans med sektionens festeri, KrogVet, anordnar de under höstterminens två första veckor något som kallas för Nolle-P (Nolleperioden). KogVetet fyller en viktig funktion där syftet är att få nya studenter att känna sig välkomna, få nya vänner och kunna orientera sig i studentlivet på och runt campus. Under resten av året sker planering och sökning av sponsorer. Dessutom gästspelar gärna fadderiet med gyckel på olika tillställningar som brukar vara väldigt uppskattat.

För mer information om KogVetet kan du besöka deras hemsida, eller kontakta någon av medlemmarna.