Kognitivet är ett mästeri som fungerar som sektionens studiesociala utskott. Utskottet består av 11 studenter som jobbar för att stärka sammanhållningen för studenter både inom programmet och med andra program. Kognitivet ansvarar för mottagningsperioden och arbetar hårt för att skapa en så bra första period som möjligt för nyantagna studenter på det kognitionsvetenskapliga programmet. Under verksamhetsåret arrangerar Kognitivet även CollegeKravallen (CK) tillsammans med PsyKO som är Psykologprogrammets festeri. CK är en fest med amerikanskt college-tema som anordnas under höstterminen. Festen riktar sig till samtliga studenter på Linköpings universitet. Utöver dessa större arrangemang ordnar vi även sittningar och andra mindre event under året.

För mer information och kontakt med Kognitivet, klicka här.